Het is eind oktober, herfstvakantie in regio Zuid. Tijd om terug te blikken op de afgelopen periode.

In de eerste periode van het schooljaar ben ik als decaan bezig geweest met een aantal verschillende dingen, naast de organisatorische zaken, heb ik een ouderavond voorbereid en heb ik samen met een collega de week van Zorg en Welzijn voorbereid.

Na de herfstvakantie geef ik mijn eerste presentatie bij een ouderavond in mijn rol als decaan. In twee rondes geef ik de ouders van onze tweedejaars leerlingen informatie over de profielkeuze. Het programma bestaat deze avond uit twee delen. In het eerste deel geef ik als decaan algemene informatie over het kiezen van een profiel. In het tweede deel geven de coaches (mentoren) informatie over ‘de weg naar de profielkeuze’ en betrekken ze ouders bij het keuzeproces. Het betrekken van ouders bij het keuzeproces zie ik al een zeer essentieel onderdeel voor leerlingen om te komen tot een passende profielkeuze. Maar hier later meer over, eerst terug naar het deel waarin ik als decaan een grote rol heb. In het algemene deel geef ik de ouders de eerste informatie over de profielkeuze. Wat is een profielkeuze eigenlijk? Voor veel ouders is de profielkeuze in het vmbo een onderwerp wat niet heel bekend voor ze is. Mijn taak om hier verandering in te brengen. Dit is niet gemakkelijk, het vmbo is door de jaren heen flink veranderd. Naast dat de benamingen voor de leerwegen zijn veranderd zijn er ook nieuwe namen voor de profielen. En is nog een obstakel, we werken bij ons op school op verschillende afdelingen met combinatieklassen. Zo zitten er basis- en kaderniveau leerlingen bij elkaar in één klas. Maar er zijn ook klassen waar leerlingen met een kader- of theoretischniveau bij elkaar in één klas zitten. De profielen voor de theoretische leerweg zijn heel anders dan voor de basis, kader en gemengde leerweg. Om dit obstakel te vermijden geef ik de voorlichting in twee delen. Zo hoeven de ouders alleen maar bij het gedeelte aan te sluiten dat van toepassing is voor hun kind. In de voorlichting die ik geef leg ik uit wat een profielkeuze is en ga ik in op de verschillende niveaus binnen het vmbo. Met name op de verschillen tussen deze niveaus. Vanuit hier geef ik informatie over de opbouw van een profiel. Welke onderdelen en vakken zijn er aan een profiel gekoppeld? Wat is verplicht en welke onderdelen kunnen de leerlingen zelf kiezen?

In het tweede deel van de ouderavond zijn de coaches aan zet. Zij gaan met de ouders in gesprek over de weg naar de profielkeuze. Wat doen wij op school allemaal om leerlingen een passende keuze te laten maken? Om ouders te betrekken bij het keuzeproces gaan de coaches met de ouders aan de slag om de beroepen van de ouders te koppelen aan de verschillende profielen. Zo krijgen ouders een beeld over de inhoud van de profielen. Daarnaast geeft het ons als school ook mooie input. De coaches verzamelen de gegevens over de beroepen in een database. Deze database gebruiken we vervolgens om leerlingen te koppelen aan stageplekken. Een van de onderdelen op weg naar een passende profielkeuze is immers het ‘echte ervaren’. Hier starten we al mee in leerjaar één. In alle leerjaren gaan de leerlingen namelijk op stage.

De ouderavond is het startpunt van de profielkeuze in leerjaar twee. Vanuit hier volgen er nog meer activiteiten die er voor moeten zorgen dat leerlingen een passende profielkeuze kunnen maken. Welke activiteiten ik nog meer organiseer lees je in mijn volgende blog. Ook zal ik dan meer uitleg geven over het betrekken van ouders bij LOB.

Een van de activiteiten die ik organiseer wil ik in dit blog nog even aantippen: ‘de week van…’

Het profiel Zorg en Welzijn is een van de profielen die we aanbieden binnen het vmbo op het Blariacumcollege. Alle profielen die wij binnen de school aanbieden worden onder de aandacht gebracht via de ‘week van…’. Begin november staat de week van Zorg en Welzijn gepland. Op allerlei manieren besteden we deze week aandacht aan het profiel. Zo wordt bijvoorbeeld de afdeling aangekleed met attributen die horen bij zorg en welzijn. In de lessen handvaardigheid worden er bijvoorbeeld voorwerpen geknutseld zoals een kinderwagen, een föhn, een tandenborstel of een schaar. Daarnaast wordt er bij de verplichte profielvakken (biologie en verzorging) en de coachuren aandacht besteedt aan het profiel. Wil je meer weten over onze aanpak met betrekking tot de ‘week van…’? Neem dan gerust contact met mij op.