Het is ruim en jaar geleden dat ik mijn laatste blog schreef. Tijdgebrek door een drukke agenda zowel op werk als privé gebied hebben ervoor gezorgd dat ik er niet aan toe gekomen ben, het schrijven van een nieuwe blog. Nu is het zomervakantie, iets meer tijd, dus ook tijd voor een nieuw blog. De meeste mensen genieten op dit moment van hun welverdiende vakantie. Maar her en der worden er in het land al de eerste voorbereidingen getroffen voor het nieuwe schooljaar. In dit blog neem ik je als lezer mee in de voorbereidingen voor de mentor. Waar mentor wordt geschreven kan ook coach worden gelezen.

Opstartpakket Young Talent Coach

Wat is jouw doel als mentor? Wat wil jij bereiken in dat ene jaar dat jij je klas mag begeleiden? (of misschien mag jij je klas langer begeleiden). Of je nu mentor bent van een brugklas of van een vwo vier klas, bij elke klas wil je je leerlingen goed leren kennen en ze begeleiden in hun ontwikkeling. Dit proces vergt van jou als mentor veel inzet. Je dient geschikte werkvormen te verzamelen, je te verdiepen in je leerlingen en je bezig te houden met allerlei zaken die er spelen in je klas. Een goede start aan de begin van het schooljaar zal de rest van het schooljaar zijn vruchten afwerpen. Om je op weg te helpen en je veel voorbereidingstijd te besparen heb ik het opstartpakket gemaakt. In dit pakket vind je kant-en-klare lessen die je direct tijdens de start van het schooljaar kunt inzetten. De lessen spelen in op de thema`s die vooral van toepassing zijn tijdens de eerste weken van het schooljaar, maar kunnen ook na andere vakanties worden ingezet.

Gedurende een schooljaar doorloopt jouw klas verschillende fases. De zogenoemde fases van groepsvorming. Volgens Tuckman zijn dit een 5-tal fases. Wanneer jij als docent deze fases in je groep goed herkent en hier op inspeelt zal dit een positieve uitwerking hebben op het groepsklimaat in je klas. Tuckman beschrijft de volgende 5 fases:

  • Forming: in deze fase verkennen de leerlingen het speelveld. Wie is iedereen? Met wie kunnen ze goed opschieten en met wie minder goed?
  • Storming: de apen op de apenrots laten zich zien. Wie neemt de leiding in de klas? En wie verdwijnt er richting de achtergrond?
  • Norming: de leiders bepalen wat er in de klas gebeurt. Ze dragen op een grote manier bij aan de sfeer in de klas. Oftewel ze bepalen de ongeschreven regels
  • Performing: in deze fase heeft de groep zich gevormd. Iedereen weet van elkaar wie hij/zij is en wie welke rol in de klas vervuld. Er kan gewerkt worden!
  • Adjourning: het einde van het jaar is in zicht, de motivatie zakt weg en de groepsregels worden meer en meer losgelaten door de klas.

Wanneer je het opstartpakket na de zomervakantie inzet speel je als mentor vooral in op de eerste twee fases die volgens Tuckman worden beschreven. De formingsfase vormt het startpunt. Jij als mentor dient er zorg voor te dragen dat de klas zich goed leert kennen. Door hier op in te spelen komen je leerlingen erachter welke raakvlakken ze hebben en welke allergieën er eventueel zijn over en weer. Wanneer de formingsfase goed wordt doorlopen zorgt dit in de andere fases voor meer rust en kunnen de andere fases sneller worden doorlopen. Een klas komt dan sneller in de performingsfase terecht. In het opstartpakket vind je tal van kennismakingsopdrachten en spellen die je met je klas kunt uitvoeren. Het betreft makkelijke werkvormen die weinig tot geen voorbereidingstijd kosten. Daarnaast zijn er vaak variatiemogelijkheden toegevoegd. Ideaal, zo kun je de opdracht helemaal passend maken voor jouw groep. Naast klassikale kennismakingspellen vind je in het pakket ook veel opdrachten die jou als mentor veel nieuwe informatie opleveren, zodat jij je leerlingen ook goed leert kennen. Hoe beter jij je leerlingen kent, hoe beter ze je immers kunt begeleiden. Al deze individuele opdrachten leveren een mooie praatplaat aan informatie op. Deze praatplaat kun je vervolgens weer inzetten tijdens je individuele coachgesprekken met je leerlingen.

Wanneer je de formingsfase hebt doorlopen komen al snel de eerste signalen naar voren dat je klas zich in de stormingsfase begint te begeven. De eerste leiders staan op, gaan met elkaar in discussie terwijl andere leerlingen wat meer naar de achtergrond verdwijnen. Dit is een natuurlijk proces, maar wel een proces dat goed begeleid dient te worden. Hoe kunnen leiders zich namelijk positief opstellen? En hoe kunnen de meelopers op een positieve manier een bijdragen leveren aan het groepsklimaat? In het opstartpakket vind je verschillende opdrachten die op een speelse manier de verschillende rollen in een klas blootleggen. Door ‘ervaringsleren’ komen je leerlingen erachter welke rol zij in de klas vervullen en wat dit betekent voor het groepsklimaat. In het opstartpakket vind je voldoende handvaten om deze opdrachten uit te voeren en vervolgens het gesprek aan te gaan over de opbrengsten.

Naast groepsvorming spelen er tijdens de start van het schooljaar nog veel andere thema`s een belangrijke rol. Wat dacht je van het ontwikkelen van het zelfbeeld bij leerlingen? En het ontwikkelen van studievaardigheden? Ook deze thema`s komen aan bod in het opstartpakket. Kortom het opstartpakket is een compleet pakket voor je mentorlessen tijdens de eerste weken van het schooljaar!

Nieuwsgierig? Hierbij een sneakpeek met een voorbeeldles uit het opstartpakket, de heliumstick. Een opdracht die groepsrollen perfect bloot legt!

Meer informatie over het opstartpakket? Of bestellen? Check de website!