We zijn weer begonnen, de kop van schooljaar 2021-2022 is er af!

Altijd weer even wennen de eerste weken van het schooljaar. Maar inmiddels kan ik wel zeggen dat ik er weer helemaal in zit. De eerste lessen zijn gegeven, de eerste coachgesprekken zijn gevoerd en de eerste werkzaamheden als decaan heb ik kunnen afvinken. Het heeft even geduurd om mijn weg te vinden in het verdelen van mijn tijd. Wanneer besteed ik aandacht aan het decanaat? En wanneer besluit ik aandacht te besteden aan andere taken die ik heb als docent? 

Blog Young Talent Coach

Net zoals op veel andere scholen, ben ik als decaan op donderdagmiddag uitgeroosterd om de taken die horen bij het decanaat uit te voeren. De eerste donderdagmiddag van het nieuwe schooljaar heb ik gebruikt om een aantal organisatorische zaken op een rijtje te zetten. Ook heb ik nagedacht over de invulling van mijn rol als decaan. Hoe wil ik deze inzetten? En hoe ga ik als decaan een bijdrage aan het keuzeproces voor de leerlingen in de onderbouw van het vmbo leveren? In dit blog neem ik jou als lezer mee in mijn plannen voor komend schooljaar.

Als decaan vmbo onderbouw ben je met name verantwoordelijk voor de profielkeuzes die de leerlingen maken in leerjaar 2. Daarnaast houd ik me bezig met alle LOB (loopbaan, oriëntatie en begeleiding) gerelateerde activiteiten in de onderbouw. Bij alle taken die ik uitvoer ondersteun ik de coaches (mentoren) in het vormgeven van het LOB programma. Voor mij betekent dit dat ik me bezighoud met een aantal projecten. Zo starten we dit schooljaar met een nieuwe LOB-methode. Deze is nog niet bekend bij de coaches, samen met mijn collegadecanen ga ik de coaches ondersteunen in het gebruik van deze methode. Welke functies gaan we gebruiken, welke opdrachten gaan we uitvoeren, etc. Aan de voorkant wil ik dus het een en ander klaar hebben staan zodat ik de coaches kan ontlasten in hun werk tijdens de coachlessen. Dit stelt me direct voor een eerste dilemma dit schooljaar. Niet alle docenten zijn thuis in het keuzeproces van een profielkeuze, de term LOB of het voeren van LOB gesprekken. Hoe ga ik hier mee om? Hoe ondersteun ik deze collega’s? Maar aan de andere kant, als we van te voren alles voor de coaches al bepalen, rem ik hierdoor de enthousiaste collega’s niet af? Kortom hoe zorg ik er als decaan voor dat ik alle coaches optimaal ondersteun? Een eerste uitdaging in mijn rol als decaan heb ik al gevonden!

Naast het implementeren van de nieuwe methode ga ik dit jaar ook aan de slag met het organiseren van de ‘week van’. Bij ons op school kunnen de leerlingen een keuze maken uit een viertal profielen. Voor elk profiel wordt een aparte week georganiseerd. In deze week staat dit profiel centraal. De kernvakken die in de bovenbouw ook betrokken zijn bij dit profiel organiseren een activiteit die aansluit bij het profiel. Op deze manier krijgt de leerling een beter beeld van de inhoud van het profiel. Ook ga ik me bezig houden met het organiseren van de stages. Alle leerlingen in de onderbouw gaan op ‘snuffelstage’. Bij familie, vrienden of kennissen een dagje meelopen. En dus kennismaken met een beroep. Als decaan zorg ik er voor dat alles aan de voorkant goed is geregeld. Ik zie er op toe dat alle leerlingen een stageplek hebben gevonden en dat er opdrachten klaar liggen die de leerlingen tijdens hun stage kunnen uitvoeren.

Naast deze drietal grote taken ben ik ook veel bezig met het ondersteunen van coaches in de LOB-lessen en voer ik gesprekken met ouders rondom de profielkeuze.

Bij alles wat ik mijn werk als decaan doe, wil ik een positieve bijdrage leveren aan het keuzeproces van de leerling. De leerling een stapje verder helpen in de eigen ontwikkeling. Mijn doel is hierbij dat de leerling bij alle activiteiten die worden georganiseerd iets over zichzelf leert. Leert dat iets bij hem/haar past, of juist leert dat iets niet passend is. In november organiseer ik een informatieavond over de profielen binnen onze regio. Bij deze avond betrek ik ouders en ga ik ouders proberen te activeren om een bijdrage te leveren aan de stages voor onze leerlingen. Benieuwd naar de invulling van deze avond? Je leest het in mijn nieuwe blog! Verder zal ik in de komende blogs mijn ervaringen in mijn werk als decaan met jullie gaan delen.