Wat Young Talent Coach doet

In de praktijk Young Talent Coach wordt aandacht geboden aan de ontwikkelingen die jongeren doormaken. Young Talent Coach begeleidt hierin de jongeren zelf en geeft daarnaast workshops en trainingen aan professionals die werken met jongeren. In alles wat ik doe wordt iedereen tot optimale hoogte gebracht op zijn/haar ontwikkelingsladder om zo boven zichzelf uit te stijgen!

In de huidige maatschappij wordt er steeds meer van jongeren verwacht. Op jonge leeftijd nadenken over hoe je toekomst eruit moet zien en hoe jij als persoon bent is lastig. Young Talent Coach geeft jongeren de handvaten die ze nodig hebben om zichzelf beter te leren kennen en te focussen op de talenten en interesses. Voor professionals die werken met jongeren biedt Young Talent Coach praktische en direct toepasbare materialen. Door de inzet van deze materialen zorgen professionals ervoor dat het zelfbeeld van de jongeren wordt verrijkt!

In de begeleiding van jongeren werk ik oplossingsgericht, waarbij talenten en kwaliteiten van de jongeren centraal staan. Dat je jezelf leert kennen vormt bij mij de basis om te kunnen ontwikkelen. Samen gaan we op zoek naar talenten en kwaliteiten, waarbij er bewustwording ontstaat van de eigen mogelijkheden die de jongere in zich heeft. Door deze bewustwording wordt er op een positieve manier aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de jongere gewerkt. Deze methodiek vormt het startpunt voor de begeleiding. 

Young Talent Coach

Over mij

Werkwijze

Aanbod

Benieuwd naar waar Young Talent Coach allemaal mee bezig is?