Donderdag 27 augustus, mijn eerste drie werkdagen van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Vandaag heb ik de tijd om te werken voor mijn eigen bedrijf. Ik heb een heel aantal activiteiten op de planning staan. Ik start de dag met het schrijven van dit blog. In dit blog neem ik  jullie als lezer graag mee in mijn reis van talentontwikkeling. Hoe ontwikkel je talenten bij jongeren? En hoe herken je talenten bij jongeren? In mijn vorige blog heb ik het ook al gehad over talenten. Tijdens de zomervakantie heb ik met veel plezier het boek van Luk Dewulf (Ik kies voor talent) gelezen. In dit blog neem ik jullie mee in de inzichten die ik uit het boek heb gehaald en hoe ik deze vertaal naar mijn werk met jongeren.

Talentontwikkeling

Door de snel veranderende maatschappij, waarin het tempo steeds hoger komt te liggen en er steeds nieuwe dilemma’s ontstaan, moeten we duurzaam omgaan met onze mentale en fysieke energie. Eigenlijk is dit theoretisch gezien heel eenvoudig voor elkaar te krijgen. Doe vooral de dingen waar je goed in bent, dit maakt je misschien fysiek moe maar levert je wel nieuwe mentale energie op. Door het opdoen van voldoende mentale energie kun je de accu van je lichaam weer opnieuw opladen!

Het klinkt heel makkelijk, doen waar je goed in bent. Het probleem bij jongeren is echter dat ze vaak niet weten waar ze goed in zijn. Vaak weten ze het diep van binnen wel maar is het nog niet tot uiting gekomen, heeft niemand hen er ooit op gewezen of durven jongeren zichzelf niet te beoordelen. Hier ligt de taak van jou als professional! Laat jongeren ontdekken wat hun talenten zijn!

Hoe dan? De invalshoek die hierbij gekozen dient te worden zou altijd positief moeten zijn. Doen waar je goed in bent en dus het inzetten van je talent zal vaak leiden tot een hogere betrokkenheid en betere resultaten. Dit geldt natuurlijk ook voor schoolse zaken. Wanneer het onderwijs insteekt op talentontwikkeling en de juiste begeleiding hierbij biedt zal dit de resultaten ten goede komen. Hierbij doel ik niet alleen op cijfers maar met name op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe betere iemand zichzelf leert kennen, weet wat zijn/haar talenten zijn en weet welke obstakels de weg naar succes blokkeren, hoe beter iemand zich kan ontwikkelen.

Voordeel van het inzetten en ontwikkelen van talenten is dat er positieve emoties worden ontwikkeld! Volgens Luk Dewulf heeft deze ontwikkeling twee grote voordelen. Positieve emoties zorgen er ten eerste voor dat we een breed scala aan reacties ontwikkelen die we kunnen geven in situaties met anderen. Zo worden we bijvoorbeeld creatiever en verleggen we onze eigen grenzen in de communicatie met anderen. Daarnaast word je door de positieve emoties geprikkeld om nieuwe dingen te ontdekken. En dat is nu net waar het volgens mij allemaal om draait. Willen we jongeren die vastlopen begeleiden, of willen we voorkomen dat jongeren vastlopen, dan moeten wij ons als professionals focussen op talentontwikkeling!

Doordat de mentale energievoorraad groeit kunnen we ons ook makkelijker wapenen tegen tegenslagen. Positieve emoties werken in een spiraal. Jongeren die meer positieve emoties hebben, ontwikkelen een grotere veerkracht waardoor ze beter tegen tegenslagen kunnen. Dit levert vervolgens weer nieuwe positieve emoties op. Plezier, spel, projectonderwijs, betekenisvol leren, allen dragen ze bij aan deze positieve emoties. Helaas wordt op school de prioriteit vaak gelegd bij resultaten halen, huiswerk maken, etc.

Afgelopen week zijn de scholen in het zuiden van het land weer begonnen. Ook bij ons op school zijn we weer uit de startblokken gevlogen. Ik heb een introductieprogramma gedraaid met mijn mentorklas en heb ik ze al een beetje leren kennen. Bij sommige leerlingen is in een splitsecond al te herkennen over welke talenten zij beschikken. Men denkt vaak dat talenten groot van aard moeten zijn, niet voor iedereen zijn weggelegd, iets is wat je moet ontdekken en wat je vaak moet doen om het tot talent te bestempelen. Echter komen vele talenten in de dagelijkse gang van zaken al vaak terug maar zijn jongeren zich er niet van bewust. Puur omdat niemand ze hier op attendeert of ze er over complimenteert.

Als ik coachees/leerlingen nog niet ken, ga ik altijd met ze op ontdekkingsreis. In deze ontdekkingsreis staat talenten ontdekken centraal. Dit begint al in het kennismakingsgesprek. Hierbij staat kennismaken voor mij als coach niet alleen uit oppervlakkige zaken zoals het leren kennen van hobby’s, familieleden, vrienden en vrijetijdsbestedingen. Kennismaken is voor mij meer. Door middel van doorvragen maak ik een begin met de reis naar talentontwikkeling. Nieuwsgierig naar hoe ik dit doe? In mijn volgende blog kom ik hier op terug. Ik ga in op het herkennen van talenten en het ontwikkelingen van talenten bij jongeren.

Wil je in de tussentijd al op een inspirerende manier kennismaken met jou jongeren? Gebruik dan Dobbel Je Gesprek. Deze tool zet ik onder andere ook in om op een open manier het gesprek aan te gaan en jongeren te leren kennen. Door deze tool in te zetten tijdens je gesprekken met jongeren kun je dan de eerste stap naar talentontwikkeling al zetten! Omdat ik alle jongeren een inspirerend gesprek vol talentontwikkeling toe wens, is Dobbel Je Gesprek gedurende de hele maand augustus en september met 30% opstartkorting verkrijgbaar! Dit geldt voor alle pakketten.

Waarom aandacht voor talentontwikkeling?

  • Scala aan positieve emoties wordt vergroot

  • Mentale energievoorraad stijgt

  • Grenzen in communicatie worden verlegd

  • Creativiteit wordt vergroot