Het verdiepen van inzichten bij jongeren, hoe doe je dat?

Bijna carnavalsvakantie… tijd om uit te rusten, tijd om terug te blikken op de afgelopen periode, tijd om nieuwe plannen te maken  en dus ook tijd om na te denken. Voor mij tijd om na te denken over de toekomst van Young Talent Coach. Afgelopen oktober ben ik aan dit mooie avontuur begonnen. Een avontuur met nu al enkele toffe hoogtepunten! Ook een avontuur dat veel tijd en energie kost. Op dit moment kom ik tijd tekort om alles te kunnen doen wat ik graag wil doen. Het combineren van een 32-urige werkweek als docent in combinatie met een eigen bedrijf vergt veel energie en tijd. In de carnavalsvakantie wil ik me gaan beramen over de toekomst van Young Talent Coach. Ben ik bereid financiële risico’s te nemen, om zo meer tijd te genereren voor mijn bedrijf? Ben ik bereid minder te gaan werken als docent? Wat wil ik doen om Young Talent Coach te laten groeien? Waar wil ik me op focussen met Young Talent Coach? Het nadenken hierover brengt me terug bij mijn eigen ‘zingevingspiramide’. Ik ben me bewust van mijn omgeving, gedrag en vaardigheden als eigenaar van mijn bedrijf. Maar hoe sluit mijn bedrijf aan bij mijn overtuigingen, identiteit en mijn zingeving van het leven? Genoeg om over na te denken, ik houd jullie op de hoogte.

Maar even terug naar de term ‘zingevingspiramide’. In mijn vorige blog vertelde ik jullie over de coachtool de zingevingspiramide. In dit blog neem ik jullie mee in het coachtraject van Mark waarbij ik de zingevingspiramide heb ingezet. Even opfrissen, Mark is een jongen die geen idee heeft hoe zijn toekomst eruit komt te zien. Het enige dat hij weet is dat hij het profiel D&P (diensten & producten) in de bovenbouw van het vmbo wil gaan kiezen. Daarnaast geeft Mark vaak het antwoord ‘weet ik niet’. Hoe kun je er als coach voor zorgen dat Mark in dit geval toch gaat praten? En dat Mark in deze gesprekken nieuwe inzichten op doet, zodat hij verder kan groeien? In mijn vorige blog vertelde ik dat ik hierbij de zingevingspiramide in mijn achterhoofd houd. De piramide zorgt er voor dat mensen nieuwe inzichten opdoen . Door vragen te stellen op een ‘hoger niveau’ prikkel je de gesprekspartner en kan hij/zij nieuwe inzichten op doen. Voor de volledigheid, hieronder nog een keer de niveaus van de piramide;

  1. Omgeving, waar ben ik? (meest concreet)
  2. Gedrag, wat doe ik?
  3. Vaardigheden, wat kan ik?
  4. Overtuigingen, wat geloof ik?
  5. Identiteit, wie ben ik?
  6. Zingeving, waar sta ik voor? (meest abstract)

In de eerste twee coachsessies heb ik met Mark tijd besteed aan de eerste drie niveaus van de piramide. Dit heb ik gedaan om de situatie van Mark voor mij en Mark helder te krijgen. Ik weet nu hoe de omgeving rondom Mark eruit zien, welk gedrag hij hierin vertoont en welke vaardigheden Mark goed beheerst.  In de sessies die hierna volgde ben ik met Mark aan de slag gegaan met Dobbel Je Gesprek. Ik heb Mark laten werken met de identiteitssteen en levensgebiedensteen. Mark gooide de combinatie ‘werk’(levensgebiedensteen) en ‘ideaalbeeld’ (identiteitssteen). Aan de hand van deze combinatie hebben we gesproken over het toekomstige werk van Mark en hoe dit er volgens Mark uit zou moeten zien. In het gesprek kwamen vragen terug zoals:

Wat vind je belangrijk in je werk?

Wat wil je bereiken met je werk?

Wat moet je werk je bieden?

Welke waarden zijn voor jou belangrijk?

Door deze vragen is Mark erachter gekomen dat hij iets wil betekenen voor andere mensen om hem heen. Deze constatering kwam ook al terug in de eerdere coachsessies toen we het hadden over de vaardigheden van Mark. Het inzicht dat Mark hierdoor heeft opgedaan is dat hij behulpzaam is, dat dit een kwaliteit van hem is en dat hij dit in zijn werk wil laten terugkomen. Daarnaast zijn we erachter gekomen dat veiligheid voor Mark een belangrijk motief is. Veiligheid speelt in het leven van Mark een centrale rol. Dit komt telkens terug. Aan de hand van deze twee essentiële inzichten zijn we aan de slag gegaan met het zoeken van een stageplaats voor Mark. In welke beroepen komt de kwaliteit behulpzaamheid en het motief veiligheid naar voren? Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit bij een beroep als politieagent zou passen. Via mijn netwerk hebben we uiteindelijk kunnen regelen dat Mark een dagje met de politie heeft kunnen meelopen. Wauw, wat een tof resultaat!

Uiteindelijk heb ik samen met Mark een groot gedeelte van de zingevingspiramide doorlopen. Niet alle niveaus zijn aan bod gekomen. Dit was in Mark ’s casus ook niet nodig. Ook dien je je te realiseren dat hoe hoger je in de piramide komt, hoe abstracter de vragen worden. Voor jongeren is het moeilijk om op deze abstracte niveaus te denken.

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met de tool de zingevingspiramide? Mocht je ze willen delen, heel graag!

Hoe voorkom je het vastlopen van een gesprek?

  • Inzetten van de juiste coahctools

  • Bewustwording van zingevingspiramide

  • Aandachtig luisteren