Hoe kun je als docent leerlingen een goede profielkeuze laten maken? Simpel: prikkel de talenten.

Op het Blariacumcollege, waar ik les geef, werken we komend jaar voor het 5de jaar met het schoolvak VOO (vakoverstijgend onderwijs). Dit vak heb ik samen met een drietal collega`s opgezet. Uitgangspunt: talenten prikkelen in combinatie met projectonderwijs en het bedrijfsleven.

VOO wordt op het Blariacumcollege in de onderbouw van het vmbo aangeboden (leerjaar 1 en 2). Tijdens een blokuur dat aan het einde van de dag wordt ingepland zijn leerlingen bezig met het prikkelen van hun talenten. Hoe doen de leerlingen dat?

Iedere periode worden er twee of drie projecten aangeboden. Het merendeel van deze projecten is gekoppeld aan een bedrijf of instelling. Deze projecten worden geschreven door een collega die affiniteit heeft met het onderwerp van het project. Daarnaast werkt de collega nauw samen met een bedrijf dat past bij het onderwerp van het project. De leerling kiest op basis van eigen interesses het project dat bij hem of haar past. Gedurende 8 weken volgt de leerling dit project. Vanaf week 1 wordt er gestart met het prikkelen van de talenten. Door de projecten te verdelen onder de verschillende profielen van het vmbo komen de leerlingen er direct achter wat de profielen inhouden die ze in de bovenbouw kunnen kiezen.

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

  • Een eigen slaapkamer ontwerpen met behulp van een architect.
  • Leren koken in een restaurant.
  • Een kerstdiner voor de eigen afdeling organiseren i.s.m. studenten van het mbo.
  • Een eigen film maken voor een filmproject.
  • Vrijwilligerswerk bij een welzijnsorganisatie of stichting in de buurt.

Door de leerlingen te laten ervaren wat de “praktijk” allemaal te bieden heeft komen leerlingen er achter of het bij hen past of niet. De activiteiten die de leerlingen uitvoeren zijn bij ieder project heel divers, kans dat talenten worden ontdekt is dus groot!

Talenten ontdekt? En nu? Vervolgens ga ik als coach met de leerling tijdens mijn coachlessen aan de slag met het uitwerken van de talenten. Dit doe ik samen met de leerling door onder andere de ervaring te verwerken in het portfolio. Wat zegt deze ervaring nu over “jou” als persoon? Wat kan dit betekenen voor je loopbaan? Onder welke loopbaancompetenties past dit talent? Hoe kunnen we je talent verder ontdekken? Waar zou je stage kunnen lopen? De mogelijkheden zijn eindeloos en vormen een mooi startpunt voor een loopbaangesprek!

De kern van talenten ontdekken:

  • Persoonlijke eigenschappen ontdekken

  • Trainen van talenten

  • Motivatie van jezelf en je omgeving