Hoe kun je 26 mentorleerlingen binnen één jaar een goede profielkeuze laten maken? Simpel: leer de leerlingen ECHT kennen!

In mijn vorige blog vertelde ik over het ontdekken van talenten, kwaliteiten, eigenschappen en valkuilen bij mijn coachleerlingen. Ik heb jullie toen beloofd een lijst met groepsspelletjes te geven. De lijst vinden jullie onderaan in dit blog. Naast het spelen van groepsspelletjes in klassikale coachlessen, voer ik ook regelmatig coachgesprekken met mijn mentorleerlingen.

Door individuele coachgesprekken te voeren leer ik de leerlingen veel beter kennen. Tijdens de klassikale coachlessen vallen mij als coach veel dingen op. Na het spelen van bijvoorbeeld de heliumstick (lees vorige blog) laat ik leerlingen reflecteren op hun eigen handelen. Deze reflectie neem ik mee in de individuele coachgesprekken. Gemiddeld voer ik 5 à 6 coachgesprekken per schooljaar met een coachleerling. Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaken met de leerling. Aan de hand van een poster vertellen de leerlingen over zichzelf. In de poster gaan de leerlingen in op hun thuissituatie, hobby`s, schoolvakken, kwaliteiten, dromen, leerdoelen en eigenschappen. Deze poster vormt het beginpunt van de verschillende coachgesprekken. Het is ook een reflectiedocument. Tijdens de volgende coachgesprekken wordt de poster als referentiekader/anker gebruikt.

Na het kennismakinggesprek volgen er twee coachgesprekken in kleine groepjes (2 à 3 leerlingen). Tijdens deze coachgesprekken zet ik mijn eigen coachtool in (dobbel je gesprek, www.youngtalentcoach.com). Deze coachtool wordt ingezet als gespreksstarter. De tool bestaat uit 4 dobbelstenen: levensgebiedensteen, identiteitssteen, positieve-emotiessteen en negatieve-emotiessteen. Afhankelijk van de groepssamenstelling en het doel van het gesprek kunnen de verschillende dobbelstenen worden gekozen. Het is een gespreksstarter die op verschillende manieren kan worden ingezet. Afgelopen week gooide een mentorleerling bijvoorbeeld met de identiteitssteen en negatieve-emotiessteen, de uitkomst: obstakels en verdriet. Het resultaat: een super mooi en inspirerend gesprek samen met twee medeleerlingen waarin de jongen vertelde over zijn grootste obstakel, zijn ADHD. Er ontstond meer begrip voor de situatie van de jongen en de medeleerlingen gaven de jongen mooie tips.

Na de eerste drie coachgesprekken volgen er twee specifieke LOB coachgesprekken. In deze gesprekken ga ik dieper met de leerlingen in op de profielkeuze. Wat willen de leerlingen? Welke toekomstplannen hebben ze? Welke profiel willen ze gaan volgen in de bovenbouw? Hoe gaan ze een geschikte stageplaats vinden? Etc. Nieuwsgierig naar de inhoud van mijn LOB coachgesprekken? Lees dan mijn volgende blog.

Als afsluiter van dit blog, de link naar meer informatie over mijn coachtool en een lijst met groepsspelletjes.

Dobbel je gesprek: https://youngtalentcoach.com/dobbel-je-gesprek/

Lijst met groepsspelletjes, (naam van het spel intikken op google levert meer informatie):

  • Heliumstick (Een pvc-bus met 6 mensen tegelijk op de grond proberen te leggen. Leerdoel: leidersschap ontdekken, groepsrollen en groepsdynamica)
  • Marshmallow challenge (Een zo hoog mogelijke toren bouwen met 8 spaghetti stokjes en 1 marshmallow. Leerdoel: samenwerken en groepsrollen)
  • De woestijn (Elkaar overtuigen in een rollenspel waarbij iedereen een eigen belang heeft. Leerdoel: naar elkaar luisteren, op elkaar aansluiten en een eigen mening opzij zetten)
  • Stoelenspel (in verschillende groepen met verschillende opdrachten alle stoelen in een lokaal verplaatsen. Leerdoel: samenwerken en eigen belang v.s. groepsbelang)
  • Rivier oversteken (door rivier oversteken met steeds minder ledematen. Leerdoel: samenwerken en groepsrollen)
  • Authenticiteit (een presentatie geven van 1 minuut over een knullig onderwerp en elkaar vervolgens van feedback voorzien. Leerdoel: op een authentieke manier feedback geven)

Meer informatie over verschillende groepsspelletjes of mijn coachtool? Neem dan contact met mij op.

De kern van talenten ontdekken:

  • Persoonlijke eigenschappen ontdekken

  • Trainen van talenten

  • Motivatie van jezelf en je omgeving